• POMIARY ELEKTRYCZNE
 • - badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
 • - pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • - pomiar impedancji pętli zwarcia
 • - pomiar rezystancji izolacji
 • - pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 • - badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • - analiza sieci jedno i trójfazowej
 • - pomiar wskaźnika THD napięć i prądów wszystkich faz
 • - pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego
 • - badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych
 • - nisko napięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych
 • - badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B
 • - pomiary zużycia energii dużych linii produkcyjnych
 • POZOSTAŁE USŁUGI
 • - instalacje elektryczne
 • - sieć energetyczna
 • - przyłącza energetyczne
 • - konserwacje
 • - klimatyzacja i wentylacja
 • - geotematyka
Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego województwa mazowieckiego.

REAL BHP Środki Ochrony Pracy i Elektroizolacja